Poradnia psychologiczno pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim.

Wyszukiwarka

Pomagaj innym w rozwoju i uczyń z tego największą radość swego życia."
Alan Loy McGinnis

Aktualności

Najnowsze informacje z życia Poradni

 • Poradnia nieczynna

  Zgodnie z Zarządzeniem

  Starosty Mińskiego

  17 sierpnia 2020 roku jest dniem wolnym od pracy 

  Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim będzie nieczynna

   

   

                    

 • Edukacja Domowa na rok szk. 2020/2021

  Rozporządzenie MEN z 29 kwietnia 2020 r. upraszcza tymczasowo procedurę zapisania dziecka do trybu nauczania domowego: ,,W związku z czasowym ograniczeniem pracy jednostek systemu oświaty nie stosuje się przepisów zobowiązujących do dołączenia wniosku o wydanie zgody na realizację obowiązku szkolnego 2020/2021 poza szkołą opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Możliwość ta dotyczy tylko wniosków o zgodę na edukację domową na rok szkolny 2020/2021. Należy je złożyć do 24 maja 2020, bo tylko do tego czasu obowiązują przepisy działania jednostek oświaty w zmienionych warunkach organizacyjnych” – zamieścił w komentarzu do rozporządzenia minister edukacji narodowej –Dariusz Piontkowski.

   

   

 • Procedury prowadzenia badań diagnostycznych

  W związku ze wznowieniem pracy stacjonarnej poradni od dnia 4 maja 2020 r. zostają wprowadzone Procedury prowadzenia badań diagnostycznych (stacjonarnych) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim w okresie epidemii COVID-19. 

  Wprowadzenie procedur ma na celu przede wszystkim:

  1. Zmniejszenie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników i klientów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim.

  2. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie poradni w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.

  3. Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne zapobiegające szerzeniu się zakażeń.

  Wobec powyższego prosimy o uważne zapoznanie się z procedurami oraz dostosowanie się do wytycznych podczas pobytu w poradni.

  Wszelkie dokumenty nadal należy składać za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej.

  W poradni przyjmowani będą wyłącznie klienci umówieni telefonicznie.

 • Komunikat

  Szanowni Państwo,
  informujemy, że od 4 maja 2020 r. Poradnia wznawia działalność diagnostyczną w zakresie wydania dokumentów niezbędnych do organizacji kształcenia dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb. Ze względu na obowiązujący
  na terenie Polski stan epidemiczny COVID-19 w pierwszej kolejności odbywać się będą wizyty diagnostyczne w sprawach pilnych.

  Proponujemy Państwu wsparcie specjalistów w formie stacjonarno-zdalnej (telefonicznie, mailowo lub on-line) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00 w sprawach związanych z wydawaniem:

  –  orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego,

   orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania,

   orzeczeń o potrzebie prowadzenia zajęć rewalidacyjno–wychowawczych,

   opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

   innych opinii i informacji o wynikach przeprowadzonej diagnozy.

  Posiedzenia zespołów orzekających odbywają się zgodnie z harmonogramem.
  W sprawach pilnych prosimy kontaktować się z sekretariatem.

  W sprawach wydawanych opinii i orzeczeń proszę kontaktować się telefonicznie w godz. od 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 

  25 756 40 05 lub drogą e-mailową: sekretariat@poradniamm.edu.pl 

   

  Edyta Ludwiniak

  Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

  w Mińsku Mazowieckim

   

   

   

   

   


   

 • Komunikat

  W związku z ogłoszeniem na terenie Polski stanu epidemicznego COVID-19 na podstawie rozporządzenia MEN z dn. 24 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zawieszenie zajęć realizowanych przez poradnię (badania diagnostyczne, zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne, grupowe i indywidualne) ulega przedłużeniu do 24.05.2020 r.  

  Zmianie ulegają terminy wszystkich spotkań diagnostycznych. 

  W sprawach indywidualnych w uzasadnionych przypadkach z zakresu interwencji kryzysowej zagrażającej życiu dzieci i młodzieży decyzję o konsultacji ze specjalistą podejmuje dyrektor poradni.

  W sprawach wydawanych opinii i orzeczeń proszę kontaktować się telefonicznie w godzinach od 8:00-14:00 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu:

  25 756 40 05
  lub drogą e-mailową: sekretariat@poradniamm.edu.pl

  Edyta Ludwiniak

  Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

  w Mińsku Mazowieckim

   

   

 • Wsparcie dla nauczycieli

  Z uwagi na zagrożenie epidemiczne oraz związaną z nim konieczność zmiany organizacji nauczania, społeczną izolację oraz sytuację zagrożenia zdrowia i życia, uruchamiamy dodatkową możliwość wsparcia dla nauczycieli i specjalistów szkolnych w postaci kontaktu mailowego.

  Zapraszamy do kontaktu: joanna.czeluscinska@poradniamm.edu.pl

 • KOMUNIKAT

   

  W związku z ogłoszeniem na terenie Polski stanu epidemicznego COVID-19 

  na podstawie rozporządzenia MEN z dn. 3 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 595) zawieszenie zajęć realizowanych przez poradnię (badania diagnostyczne, zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne, grupowe i indywidualne) ulega przedłużeniu do 26.04.2020 r.  

  Zmianie ulegają terminy wszystkich spotkań diagnostycznych. Z rodzicami dzieci, które miały zaplanowane diagnozy, będziemy kontaktować się po powrocie do zwykłego trybu pracy.

  W sprawach indywidualnych w uzasadnionych przypadkach z zakresu interwencji kryzysowej zagrażającej życiu dzieci i młodzieży decyzję o konsultacji ze specjalistą podejmuje dyrektor poradni.

  W sprawach wydawanych opinii i orzeczeń proszę kontaktować się telefonicznie w godzinach od 8:00-14:00 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu: 25 756 40 05
  lub drogą e-mailową: sekretariat@poradniamm.edu.pl

  Edyta Ludwiniak 

  Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

  w Mińsku Mazowieckim

   

   

   

 • KOMUNIKAT

   

  Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim informuje, że  

  w dniu 10 kwietnia 2020 r. (piątek) 

  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  

  w Mińsku Mazowieckim 

  będzie nieczynna

  Edyta Ludwiniak

  Dyrektor PPP

  w Mińsku Mazowieckim

   

  Mińsk Mazowiecki, dnia 06.04.2020 r.

   

 • Wielkanoc 2020

  Wielkanoc 2020

 • KOMUNIKAT

   

  W związku z ogłoszeniem na terenie Polski stanu epidemicznego COVID-19 decyzją dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim na podstawie art.207 Ustawy z dn. 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) zawieszenie zajęć realizowanych przez poradnię (badania diagnostyczne, zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne, grupowe i indywidualne) ulega przedłużeniu od 25.03.2020 r. do dnia 10.04.2020 r.  

   

  Zmianie ulegają terminy wszystkich spotkań diagnostycznych. Z rodzicami dzieci, które miały zaplanowane diagnozy, będziemy kontaktować się po powrocie do zwykłego trybu pracy.

   

  W sprawach indywidualnych w uzasadnionych przypadkach z zakresu interwencji kryzysowej zagrażającej życiu dzieci i młodzieży decyzję o konsultacji ze specjalistą podejmuje dyrektor poradni.

   

  W sprawach wydawanych opinii i orzeczeń proszę kontaktować się telefonicznie w godzinach od 8:00-14:00 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu: 25 756 40 05
  lub drogą e-mailową: sekretariat@poradniamm.edu.pl

  Edyta Ludwiniak

  Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

  w Mińsku Mazowieckim

   

   

   

Oferta Poradni

Wspomagamy proces edukacyjny uczniów, ich wszechstronny rozwój i efektywne wykorzystanie potencjalnych możliwości.

masz pytania?
skontaktuj się z nami
czytaj dalej

O Poradni

Budynek poradni

Witamy w poradni psychologiczno - pedagogicznej w mińsku mazowieckim

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim jest publiczną placówką oświatową.

Do poradni można zgłaszać dzieci i młodzież bez skierowania.

Poradnia obejmuje opieką i pomocą dzieci, uczniów i młodzież zamieszkałą lub uczącą się w obwodzie: 

 • miast Kałuszyn, Mińsk Mazowiecki, Mrozy  
 • gmin Cegłów, Dobre, Dębe Wielkie, Jakubów, Kałuszyn, Latowicz, Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica i Stanisławów.

Poradnia świadczy usługi w zakresie:

 • diagnozy i terapii logopedycznej, 
 • diagnozy i terapii pedagogicznej, 
 • diagnozy i terapii psychologicznej, 
 • diagnozy i terapii integracji sensorycznej, 
 • diagnozy predyspozycji zawodowych (wsparcia doradcy zawodowego).

Korzystanie z naszych usług jest bezpłatne.

Strefa porad

Wszystko to, co powinieneś wiedzieć jak pomóc swojemu dziecku lub uczniowi.

 • Porady dla rodziców i młodzieży

 • Wspomaganie pracy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

Kontakt

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
w Mińsku Mazowieckim

ul. Konstytucji 3-go Maja 16
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel/fax: (25) 756 40 05
e-mail: sekretariat@poradniamm.edu.pl

sekretariat czynny:

poniedziałek: 8:00 - 17:00,
wtorek - piątek: 8:00 - 16:00

specjaliści pedagogiczni

poniedziałek - piątek: 8:00 - 19:00

Logo poradni na dole strony.