Wyszukiwarka

O Poradni

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim jest publiczną placówką oświatową.

Do poradni można zgłaszać dzieci i młodzież bez skierowania.

Poradnia obejmuje opieką i pomocą dzieci, uczniów i młodzież zamieszkałą lub uczącą się w obwodzie: 

 • miast Kałuszyn, Mińsk Mazowiecki, Mrozy  
 • gmin Cegłów, Dobre, Dębe Wielkie, Jakubów, Kałuszyn, Latowicz, Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica i Stanisławów.

Poradnia świadczy usługi w zakresie:

 • diagnozy i terapii logopedycznej, 
 • diagnozy i terapii pedagogicznej, 
 • diagnozy i terapii psychologicznej, 
 • diagnozy i terapii integracji sensorycznej, 
 • diagnozy predyspozycji zawodowych (wsparcia doradcy zawodowego).

Korzystanie z naszych usług jest bezpłatne.

Pracownicy Poradni udzielają wsparcia dla dzieci od urodzenia, poprzez przedszkole i okres nauki szkolnej do czasu ukończenia przez młodzież szkoły ponadpodstawowej.

Wsparciem obejmujemy również rodziców (opiekunów prawnych) i nauczycieli w kierunku celowej pomocy dziecku.

Specjalistyczna pomoc udzielana jest na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dziecka lub pełnoletniej młodzieży. 

Zespoły Orzekające działające w Poradni wydają:

 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego 
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania 
 • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych
 • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Informacje dotyczące procedury wydawania orzeczeń oraz potrzebne wnioski znajdą Państwo w dziale Diagnoza

Poradnia działa w oparciu o poniższy statut:

Kontakt

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
w Mińsku Mazowieckim

ul. Konstytucji 3-go Maja 16
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel/fax: (25) 756 40 05
e-mail: sekretariat@poradniamm.edu.pl

 

ePUAPBIP

sekretariat czynny:

poniedziałek: 8:00 - 17:00,
wtorek - piątek: 8:00 - 16:00

specjaliści pedagogiczni

poniedziałek - piątek: 8:00 - 19:00

Logo poradni na dole strony.