Wyszukiwarka

Terapia SI

Terapia Integracji Sensorycznej - SI

Terapia SI polega na zachęcaniu i kierowaniu dziecka przez wykwalifikowanego terapeutę do wykonywania aktywności, które mają za zadanie wyzwalać i prowokować do odpowiednich reakcji na bodźce sensoryczne. Każde zajęcia są zaplanowane i indywidualnie dopasowane do każdego dziecka. Dostarczają odpowiednich stymulacji: przedsionkowej, proprioceptywnej, dotykowej. Stopień trudności wykonywanych ćwiczeń wzrasta - wymaga się od dziecka coraz bardziej zorganizowanych i zaawansowanych reakcji. Terapia opiera się na ukierunkowanej zabawie.

Terapia SI poprawia funkcjonowanie centralnego układu nerwowego (mózgu) dziecka i wpływa na zmianę jego zachowania w sferze motorycznej (kształtuje prawidłowe napięcie mięśniowe i koordynację ruchową), emocjonalnej oraz poprawia umiejętności językowe i poznawcze, a przede wszystkim wpływa na lepszą efektywność uczenia się przez dziecko.

Terapia SI wykorzystywana jest w pracy z dziećmi:

  • z zaburzeniami integracji sensorycznej (nadwrażliwością lub podwrażliwością np. dotykową, wzrokową, słuchową, przedsionkową, niepewnością grawitacyjną, nietolerancją ruchu, dyspraksją)
  • z opóźnieniem i zaburzeniami rozwoju mowy  ze specyficznymi trudnościami szkolnymi, takimi jak: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia
  • z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego
  • z ciąży wysokiego ryzyka, przedwcześnie urodzonymi lub znacznie po terminie, po pobytach na OIOM-ie Noworodkowym, po powikłanych porodach, urodzonymi przez cesarskie cięcie
  • z niepełnosprawnością intelektualną
  • niedowidzącymi i niedosłyszącymi
  • z ADHD, ADD
  • z autyzmem
  • z zespołem: Downa, Aspergera, Reta, Williamsa, Turnera, Kinefertera
  • z MPD (mózgowym porażeniem dziecięcym).

 

Opracowały:

mgr Beata Wasilewicz
mgr Marzena Piotrowska

Kontakt

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
w Mińsku Mazowieckim

ul. Konstytucji 3-go Maja 16
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel/fax: (25) 756 40 05
e-mail: sekretariat@poradniamm.edu.pl

 

ePUAPBIP

sekretariat czynny:

poniedziałek: 8:00 - 17:00,
wtorek - piątek: 8:00 - 16:00

specjaliści pedagogiczni

poniedziałek - piątek: 8:00 - 19:00

Logo poradni na dole strony.