Wyszukiwarka

Powiatowa konferencja naukowa dla nauczycieli

27 lutego 2018 r. odbyła się konferencja naukowa dla nauczycieli powiatu mińskiego - Wartości w wychowaniu i nauczaniu, zorganizowaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Mińsku Mazowieckim we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach filię w Mińsku Mazowieckim.

Konferencja nawiązywała do obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, bowiem to właśnie nauczyciele w okresie zaborów w szczególny sposób kształtowali i podtrzymywali wśród uczniów tradycję, kulturę i język narodowy. Przekazywali swoim wychowankom wartości według których należy żyć, aby zachować swą tożsamość narodową. Do tych wartości w swych wystąpieniach nawiązali kolejni prelegenci.

Profesor Andrzej Tyszka, socjolog kultury, w swoim wykładzie pt. „Wartości i etos nauczyciela" opowiedział o wartościach jako kategorii pojęciowej i ich roli w rozumieniu kultury. Wskazał różnice pomiędzy potocznym a aksjologicznym rozumieniem tego, czym są „wartości". Nawiązał do Ethosu nauczycielskiego, jako jednej z odmian etosu obywatelskiego. Jest to ethos służby społecznej i odpowiedzialności za dobro wspólne.

Dr Joanna Kubicka z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego wygłosiła referat pt. „Budowanie relacji w działaniach oświatowych - wczoraj i dziś". Odwołała się do korzeni historycznych pedagogiki od przełomu XIX/XX w. po czasy II RP i pokazała, że wszelkie inicjatywy, które opowiadają o społecznym zaangażowaniu inteligencji w gruncie rzeczy są wciąż aktualne i mogą być ważnym źródłem inspiracji dla nas.

Profesor Maria L. Ekiel-Jeżewska z IPPT PAN przedstawiła prezentację pt. „Uczenie wartości przez przykłady, tradycje i działania". Punktem wyjścia była stała wystawa w Muzeum Ziemi Mińskiej pt.: „Jak żyli nauczyciele w II Rzeczypospolitej?". Ekspozycja prezentuje wnętrze mieszkania i działań małżeństwa nauczycieli Janiny i Józefa Sylwestrowiczów w I połowie XX w. Z tej indywidualnej perspektywy pokazane zostały naczelne wartości, którym nauczyciele w owym czasie służyli. Ich przypomnienie i zanurzenie w świecie tradycji może mieć istotne twórcze znaczenie w procesach współczesnej edukacji.

Wystąpienia prelegentów skłoniły uczestników do refleksji, jakie wartości powinny przyświecać w pracy pedagogicznej oraz życiu codziennym, jak przywrócić właściwą rangę zaangażowaniu społecznemu, jak czerpać z bogactwa tradycji w procesie wychowania i edukacji młodego pokolenia.

Kontakt

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
w Mińsku Mazowieckim

ul. Konstytucji 3-go Maja 16
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel/fax: (25) 756 40 05
e-mail: sekretariat@poradniamm.edu.pl

 

ePUAPBIP

sekretariat czynny:

poniedziałek: 8:00 - 17:00,
wtorek - piątek: 8:00 - 16:00

specjaliści pedagogiczni

poniedziałek - piątek: 8:00 - 19:00

Logo poradni na dole strony.